College in reactie op vragen GBP: “Laadpaalkleven geen structureel probleem”

College in reactie op vragen GBP: “Laadpaalkleven geen structureel probleem”

Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W na signalen te hebben ontvangen over zogenaamd ‘laadpaalkleven’. Verschillende inwoners gaven aan dat verschillende openbare laadpalen constant door één auto worden bezet, waardoor anderen niet meer van deze openbare laadpaal gebruik konden maken. GBP vroeg aan het college of zij hier bekend mee is, en zo ja, of hiertegen maatregelen genomen moeten worden.

Het college antwoorde als volgt: “Bij de wijkmanagers komen soms meldingen binnen van bewoners die hinder ondervinden van medegebruikers die te lang op een laadplaats parkeren. Het is echter de vraag of dit verschijnsel als overlast kan worden aangemerkt”. Uit data die de gemeente ontvangt, blijkt tevens dat het laadpaalkleven geen structureel probleem is in Purmerend: “De meldingen betreffen eerder irritaties”.

Wel was het college het met Gemeentebelangen eens dat het onwenselijk is als gebruikers bewust en structureel langer op een laadplaats staan dan noodzakelijk is. Echter gaf het college dus aan dat dit niet structureel het geval is. Om die reden ziet het college dan ook geen noodzaak om maatregelen te nemen tegen de afzonderlijke gevallen. Het college zet in op volgens hen constructieve maatregelen, waaronder het stimuleren van inwoners om elkaar hierop (het laadpaalkleven) aan te spreken.

Gemeentebelangen vindt het goed om te horen dat het laadpaalkleven nog geen structureel probleem is. Wel blijven wij de meldingen van inwoners over dit onderwerp serieus nemen. Mochten deze melding in hoeveelheid toenemen, zullen wij dan ook niet aarzelen het college hierop opnieuw te bevragen. Iedereen moet immers gebruik kunnen maken van openbare laadplaatsen, al helemaal gezien het feit dat er in minder dan tien jaar alleen nog maar elektrische auto’s verkocht zullen worden.

(Photo by Kindel Media from Pexels)

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.