Over GBP

Over onze beweging

Op deze pagina leest u alle belangrijke informatie over onze vereniging. Allereerst de geschiedenis van onze beweging en hoeveel mensen we weten te bereiken.

Ook over onze organisatie, waaronder procedures en belangrijke documenten, leest u hier. Onderaan vindt u meer over onze visie op Purmerend en politiek!

Bij vragen over wat er op deze pagina staat, laat het ons vooral weten. We komen altijd graag in contact met onze inwoners.

Vragen? Neem contact op!

2019: Het begin van de beweging

In april 2019 startte Gemeentebelangen. Met twee zetels in de gemeenteraad een factor in de Purmerendse politiek. Met een programma waar veelvuldig met inwoners over is gesproken en steun voor is onder de Purmerendse bevolking. Vier Purmerenders vormen sinds oktober 2019 het bestuur en gaan op zoek naar uitbreiding tot een echte Purmerendse partij.

Meer over onze mensen

2020: Uitbreiding van de beweging

In 2020 gaat Gemeentebelangen gestaag verder met de uitbouw van de organisatie en het uitwerken van ideeën. Inmiddels zijn er vele sociale mediakanalen waarop inwoners ons kunnen bereiken en waar we graag laten zien wat we doen. We hebben inmiddels meer dan 10 leden en zijn de actiefste partij van Purmerend. Tijd voor meer!

Word ook lid!

2021: Doorgroeien van de beweging

Na de herindelingsverkiezingen van november 2021 is Gemeentebelangen met één zetel in de raad vertegenwoordigd en hebben we drie commissieleden. De fractie bestaat totaal uit zeven personen en hebben we 18 leden. Op sociale media zijn we een van de grootste en bereiken we steeds meer inwoners. We gaan stevig door met het onder de aandacht brengen van onze standpunten voor een mooier en socialer Purmerend.

2022: Start van de nieuwe fractie

In januari 2022 is de nieuwe fractie bestaande uit één raadslid, drie commissieleden en drie fractieadviseurs van start gegaan.

Ons bereik is groot, onze idealen groter

Gemeentebelangen zet in op contact met onze inwoners. Via leden, sociale media en door langs de deur te gaan.
Met resultaat.

Leden, vrienden en abonnees

volgers op sociale media

bereikte mensen per maand

Een democratische beweging met leden

Gemeentebelangen Purmerend is een democratisch georganiseerde partij. De leden zijn bij ons de baas en stellen de belangrijkste ideeën vast. Het bestuur wordt gekozen door de leden en voert de plannen uit

Beleidsplannen

Elke vijf jaar stelt Gemeentebelangen een nieuw beleidsplan vast, dat elk jaar kan worden herzien.

Download hier het beleidsplan van 2020

Jaarverslagen

Elk jaar stelt Gemeentebelangen een (financieel) jaarverslag op, wat goed wordt gekeurd door de leden.

Download hier het jaarverslag van 2022
Officiële documenten

Gemeentebelangen kent twee belangrijke documenten die de structuur van de organisatie vastleggen: de statuten en het huishoudelijk reglement. Beide worden vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De reglementen bevatten de basisafspraken over taken van het bestuur, rechten van de leden en doelstellingan van de beweging. Daarnaast kan de ALV nog andere documenten en regels vaststellen voor de vereniging, zoals een afdrachtregeling voor raadsleden.

Download hier ons huishoudelijk reglement
Download hier onze statuten

Gegevens organisatie

Officiële naam: Gemeentebelangen Purmerend
KvK-nummer: 74535374
RSIN: 859939297
IBAN: NL 31 TRIO 0379 6323 57

Gemeentebelangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan onze vereniging opgegeven kunnen worden bij de Belastingsdienst als gift.

Onze visie op Purmerend

We kiezen voor een samenleving met aandacht voor elkaar. Waar principes als naastenliefde, solidariteit en barmhartigheid de basis zijn. Daarom kiezen we ervoor om fors meer betaalbare woningen te bouwen, armoede te bestrijden en te investeren in een lagere energierekening. Om niemand in de steek te laten, maar ook ruimte te geven aan de samenleving en vooral te helpen waar nodig. Samen maken we Purmerend. Lees ook vooral meer over onze idealen bij ‘Standpunten’.

Ga naar Standpunten

Onze visie op politiek

Voor hoogopgeleiden en mensen die wel weten hoe het wereldje werkt is het makkelijk om invloed uit te oefenen. Lijntjes zijn kort, er zitten kennissen in de gemeentepolitiek of via andere wegen kan een kleine groep inwoners hun mening geven. Dat is ook belangrijk, maar voor een groot deel van onze inwoners is gemeentepolitiek weinig meer dan een ver-van-mijn-bed-show. Dat willen we aanpakken. Daarom willen we onze stad verregaand democratiseren, inwoners écht meer invloed geven en Purmerenders met elkaar verbinden. Daarom willen we ook geen vastgetimmerd coalitieakkoord waar vier jaar lang alles al wordt vastgelegd, maar échte discussie en échte politiek.

Doe met ons mee!

Het laatste nieuws

GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’

De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit[…]

Read more

Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’

In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er[…]

Read more

Raad geeft college opdracht om inwoners te betrekken bij herontwikkeling Henri Dunantstraat

In november 2023 stuurden bewoners uit de Wheermolen-Oost een brief naar de gemeenteraad. De nieuwbouwplannen voor de Henri Dunantstraat en bijbehorend participatietraject stonden hierin centraal. Uit de brief bleek dat[…]

Read more
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.