Voltallige oppositie zegt het vertrouwen in het functioneren van het college van B&W op

Voltallige oppositie zegt het vertrouwen in het functioneren van het college van B&W op

Op verzoek van de fracties van D66, PVV, Fractie Schaaij en FvD werd tijdens de raadsvergadering van 25 mei een verzoek tot interpellatie besproken. De coalitiepartijen Stadspartij/BPP, PvdA, CDA en Ouderenpartij AOV wezen dit verzoek echter af, een unicum in de lokale politieke geschiedenis. Raadsleden werden hierdoor beperkt in het uitoefenen van hun controlerende rol. Daarom werd het vertrouwen in het functioneren van het gemeentebestuur later op de avond door de gehele oppositie opgezegd.

Technische problemen Stadsverwarming

Middels een interpellatie kunnen raadsleden een belangrijk onderwerp op de agenda laten plaatsen. Raadsleden krijgen dan de gelegenheid daarover vragen te stellen aan het college van B&W. In dit geval wensten een aantal raadsfracties wethouder Rotgans te bevragen over de informatievoorziening rondom problemen bij de Stadsverwarming. Deze lekkages kunnen volgens de raadsfracties leidden tot “financiële gevolgen voor enerzijds de klanten van SVP (stijgende tarieven), en anderzijds het jaarresultaat van SVP en daarmee voor de begroting van de gemeente”.

Informatievoorziening naar de Raad

Uit antwoorden op eerdere vragen bleek dat portefeuillehouder Rotgans al op 17 februari op de hoogte was van de technische problemen. De Raad werd echter pas geïnformeerd op 20 april. Door middel van een interpellatie hoopten raadsleden dan ook te weten te komen of de wethouder redelijkerwijs kon weten dat het jaarresultaat van de SVP negatief beïnvloed zouden worden door de technische problemen. En, mocht dat inderdaad het geval zijn, waarom de wethouder de Raad hier dan niet onmiddellijk van op de hoogte heeft gesteld.

Tot een beantwoording van de vragen kwam het echter niet. Raadsleden van de coalitiepartijen blokkeerden dit verzoek aangezien een interpellatie volgens hen een te zwaar middel zou zijn. Dit bevreemde de oppositiepartijen, waaronder ook Gemeentebelangen. In de regel wordt ieder verzoek tot interpellatie toegelaten. GBP was in eerste instantie ook geen ondertekenaar van het verzoek tot interpellatie, maar steunde het verzoek wel. Het tegenhouden van een verzoek tot interpellatie is in de recente geschiedenis ook niet eerder voorgekomen.

Geen vertrouwen in functioneren college

Aangezien de technische problemen bij de Stadsverwarming grote (financiële) consequenties met zich mee zou kunnen brengen, maar de wethouder vragen hierover niet beantwoordt, concludeerde de oppositie dat er geen vertrouwen meer is in het functioneren van het college. Bart van Elden (VVD): “Zonder verantwoording, geen vertrouwen”. GBP trok dezelfde conclusie:

De fractie van GBP: “Vanuit het blokkeren van een verzoek tot interpellatie spreekt wantrouwen. Dit is nog nooit voorgekomen. Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering had onze fractie geen moment gedacht aan een motie van wantrouwen. Immers, de fractie van GBP rekende erop dat de wethouder met een goede verklaring zou komen. Tot onze verbazing kwam het echter niet tot beantwoording van de vragen. Het recht van raadsleden om een vraag te stellen middels een interpellatie werd door de coalitie geblokkeerd. Hierdoor wordt het voor ons als raadsleden moeilijk om het bestuur van onze gemeente te controleren, terwijl dit een van onze kerntaken is. Voor ons als fractie bleef, tot onze grote spijt, dan nog maar een optie over: het opzeggen van het vertrouwen in het college.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.