GBP tegen Gebiedsvisie De Purmer: ‘Kansrijke woningbouwlocatie wordt op slot gezet’

GBP tegen Gebiedsvisie De Purmer: ‘Kansrijke woningbouwlocatie wordt op slot gezet’

Met een motie verzocht GBP de Raad uit te spreken dat de Purmer niet bij voorbaat wordt uitgesloten voor nieuwe woningbouwprojecten. Na voltooiing van de binnenstedelijke projecten zal de vraag naar woningen immers nog hoog zijn, waardoor buitenstedelijk bouwen noodzakelijk wordt. De Raad verwierp de motie met 9 stemmen voor en 26 tegen. Onverstandig, aldus GBP.

Realisme

Volgens Albers (GBP) zou de Raad realistisch moeten zijn en daarom moeten accepteren dat er buitenstedelijk gebouwd moet gaan worden, uiteraard met oog voor de natuur en cultuurhistorische waarden. Eerder verzocht GBP portefeuillehouder Hegger al om bij het Rijk en de Provincie te lobbyen voor het aanwijzen van de Purmer als kansrijke woningbouwlocatie. De wethouder wees dit verzoek echter af; het beslissen over het grondgebied van andere gemeenten leidt volgens de portefeuillehouder alleen maar tot onderling wantrouwen. Gemeentebelangen is het hier niet mee eens. Volgens de lokale partij is het niet meer dan logisch om bij een gezamenlijke visie uitspraken te doen over het grondgebied van andere gemeenten. Daarnaast is het ook in het belang van de inwoners van Edam-Volendam en Waterland om woningbouw in de Purmer te faciliteren, Albers: “Inwoners van deze gemeenten hebben ook een woning nodig”. De verantwoordelijkheid voor het verlichten van de woningnood kan dan ook niet uitsluitend bij Purmerend worden gelegd.

Buitenstedelijk bouwen

Gemeentebelangen zet al geruime tijd in op buitenstedelijk bouwen. De partij acht het niet langer wenselijk om binnenstedelijk te bouwen. De stad is vol, waardoor de leefbaarheid met elke toegevoegde woning verder afneemt. In het buitengebied is volgens GBP echter ruim voldoende ruimte om met respect voor de natuur en cultuurhistorische waarden de broodnodige woningen toe te voegen. De voorliggende Gebiedsvisie de Purmer sluit dit, tot spijt van GBP, echter uit: “Woningbouw beperkt zich tot de ontwikkeling van de Oostflank, de ontwikkeling van landgoed Ilpenstein en tot kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven in de vorm van tweede woningen voor opvolgers uit agrarische noodzaak”.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *