‘Op naar een betrouwbaar en transparant bestuur’ – Algemene Beschouwingen GBP

‘Op naar een betrouwbaar en transparant bestuur’ – Algemene Beschouwingen GBP

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 8 november deelde fractievoorzitter Jordi Albers de visie van GBP op de staat van de lokale politiek, de opgave op het gebied van wonen en over de noodzaak om beter te prioriteren. Lees hier de uitgeschreven tekst.

Vertrouwen

Beste Purmerenders, voorzitter,
Een jaar geleden sprak ik voor de eerste keer mijn Algemene Beschouwingen uit. Een deel van
die beschouwingen ging over onze lokale democratie. Wij spraken onze zorgen uit over het
gebrek aan vertrouwen van inwoners in de politiek. Wij deden dat met de hoop op een
omslag. Maar een aantal maanden later smolt die hoop als sneeuw voor de zon. Op het
moment dat onze partij een concreet voorstel deed om onze inwoners écht een stem te geven
middels het referendum, werd de kloof tussen partijen in deze raad en de inwoner direct
pijnlijk duidelijk: het referendum werd afgeschaft. Voorzitter, met het afschaffen van het
referendum vervloog niet alleen onze hoop om op korte termijn onze lokale democratie te
verbeteren. Nee, het is erger dan dat. Het kleine beetje vertrouwen dat inwoners nog hadden
in ons als lokaal bestuur, werd compleet onnodig nog verder beschadigd. En waarom? Dat is
ons nooit helemaal duidelijk geworden. Volgens ons ligt het aan vertrouwen. En in dit geval
het gebrek daaraan: een deel van deze raad heeft geen vertrouwen in de inwoners, maar ook
niet in elkaar. Dat laatste werd duidelijk in mei, toen de coalitiepartijen een verzoek van een
aantal oppositiepartijen om vragen te stellen over problemen bij de SVP blokkeerden. Hoezo?
Waarom zouden partijen geen vragen mogen stellen over ons warmtebedrijf dat in financiële
problemen verkeerd, en waar inwoners zich terecht zorgen om maken? Dat geldt ook voor het
in het geheim opstellen van het plan om 1500 Oekraïners te huisvesten: inwoners worden als
potentiële tegenstanders gezien, als een obstakel. Voorzitter, alsof dit nog niet genoeg
voorbeelden zijn, blijkt uit onderzoek dat gisteravond in het Noordhollands Dagblad is
gepubliceerd, dat oppositiepartijen in 2022 niet zijn geïnformeerd over de komst van de
noodopvang voor 450 asielzoekers in de Baanstee-Noord. Ons gemeentebestuur heeft er dus
bewust voor gekozen om louter en alleen met de coalitiepartijen te overleggen en dit
vervolgens te ontkennen. Daarmee werd ongeveer de helft van de Purmerendse samenleving
uitgesloten van de besluitvorming omtrent deze noodopvang. Zijn wij verrast, voorzitter?
Nee, natuurlijk niet. Het gebrek aan transparantie en de onwil om inwoners ook na de
verkiezingen te betrekken bij besluitvorming is de rode draad in deze raadsperiode. Nadat in
mei nagenoeg de hele oppositie het vertrouwen in dit college had opgezegd, had dit college
kunnen kiezen voor een andere weg. Tot op heden is daar niets van gebleken. Wat GBP betreft
is het dan ook tijd voor een frisse wind in dit gemeentehuis. Om dat te bewerkstelligen zullen
wij de komende tijd voorstellen doen in het kader van een betrouwbaar bestuur. Dat betekent
meer transparantie, meer zeggenschap voor inwoners en dus een cultuuromslag.
Wat gaan raad en college doen om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen? Wat ons
betreft staat die vraag centraal en wij vragen zowel raad als college om een kritische reflectie
op de afgelopen periode en de genoemde voorbeelden.

Betaalbare woningen voor Purmerenders

Voorzitter, een tweede punt van zorg is woningbouw. Wonen is een recht, maar voor velen
nog steeds een onhaalbaar recht. Er zijn echter een aantal lichtpuntjes. Zo is het aantal sociale
huurwoningen in 2022 met 233 toegenomen en heeft deze raad mooie ambities vastgesteld,
denk aan 30-40-30. Hoewel wij de ambitie liever nog iets hoger zouden leggen, kunnen wij
onze ogen niet sluiten voor de negatieve ontwikkelingen waar gemeenten geen invloed op
hebben. Rentestijgingen, stijgende bouwkosten, stikstof, immigratie… het is duidelijk dat
landelijke regie nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Maar dat is geen excuus
om nu eens even achterover te gaan leunen. Juist nu moet het college alles op alles zetten om
zachte plannen hard te maken. En juist hierover maakt GBP zich zorgen. Denk aan de
vertragingen op de Oostflank en de haalbaarheid van 30-40-30 bij nieuwe ontwikkelingen.
Wij missen regie en durf, terwijl die aspecten juist zo belangrijk zijn in lastige situaties. Als
het aan GBP ligt denken we buiten de huidige kaders, breken we met de huidige koers en
zetten we in op bouwen in de buitengebieden zoals de Purmer. De komende jaren zullen wij
ons hiervoor blijven inzetten. Op het gebied van wonen dienen wij morgen al een voorstel in
dat het college opdraagt 50% van de nieuwe woningen toe te wijzen aan inwoners van de
gemeente Purmerend. Het is goed om te zien dat dit voorstel al door meerdere partijen wordt
gesteund.

Prioriteiten stellen

Voorzitter, ten slotte een derde punt van zorg. De financiële situatie. Want hoewel iedereen
hier zorgen uit over de niet-sluitende begroting, blijkt dat niet uit het handelen en wordt er
vrolijk doorgegaan met peperdure plannen zoals de uitbreiding van het Leeghwaterbad en
omgekeerd inzamelen. De raad wordt gevraagd om miljoen extra krediet beschikbaar te
stellen, maar een duidelijke prioritering en visie ontbreekt. Ondertussen meldt de
Stadsverwarming tegenslag na tegenslag en vliegen de extra miljoenen ons om de oren. GBP
mist duidelijke prioritering, maar dat is misschien wel typerend voor de afgelopen jaren. Wat
ons betreft is het simpel en geven we prioriteit aan betaalbaar wonen voor Purmerenders,
bestaanszekerheid, verkeersveiligheid en bovenal een betrouwbaar bestuur. Daar staan wij
voor, en daar zullen we ons voor blijven inzetten. Dank u wel.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *