Raad geeft college opdracht om inwoners te betrekken bij herontwikkeling Henri Dunantstraat

Raad geeft college opdracht om inwoners te betrekken bij herontwikkeling Henri Dunantstraat

In november 2023 stuurden bewoners uit de Wheermolen-Oost een brief naar de gemeenteraad. De nieuwbouwplannen voor de Henri Dunantstraat en bijbehorend participatietraject stonden hierin centraal. Uit de brief bleek dat de gemeente en Intermaris een ingrijpend plan hadden opgesteld, zonder de buurt hierbij goed te betrekken. Al snel zat GBP aan tafel bij de buurtbewoners om het dossier te bespreken.

Participatie is belangrijk, óók tijdens woningnood

Allereerst moet gezegd worden dat GBP in principe positief tegenover de nieuwbouwplannen voor zowel de Gouwzeestraat als de Henri Dunantstraat staat. Dankzij deze ontwikkeling komen er namelijk sociale huurwoningen bij en ontvangt de wijk een positieve impuls. Hoewel het toevoegen van sociale huurwoningen van groot belang is, zou dit volgens GBP echter geen reden mogen zijn om participatietrajecten dan maar minder goed uit te voeren. Buurtbewoners moeten wat ons betreft te allen tijde in staat worden gesteld om mee te denken over plannen voor de buurt.

Ingrijpende plannen

In dit geval hebben inwoners die kans helaas niet gehad. Op verschillende momenten werden ingrijpende plannen, zoals het opheffen van een deel van de Gouwzeestraat alsmede het verschuiven van het flatgebouw met 7 meter, gepresenteerd zonder de bewoners hierover te laten meedenken. Volgens het college zijn het toevoegen van parkeerplekken en openbaar groen de redenen voor deze plannen. Buurtbewoners vragen zich af of het opschuiven van het gebouw echt de enige manier is om dit te bereiken.

Voorstel aan de gemeenteraad

D66 en GBP stelden daarom samen een motie op en dienden die tijdens de raadsvergadering van 25 april in. De motie stelde de gemeenteraad voor uit te spreken dat ‘het waardevol en belangrijk is om de meningen en ideeën van buurtbewoners en andere belanghebbenden mee te wegen bij het maken van keuzes die in de planvorming worden gemaakt voor herontwikkeling van een wijk. Daarnaast verzocht de motie het college van B&W om ‘Bij het gezamenlijk met Intermaris kritisch kijken naar het voorlopige ontwerp van de voorgenomen nieuwbouw op de Henri Dunantstraat de buurtbewoners te betrekken. Onderzoek daarbij in hoeverre alternatieve plannen mogelijk zijn waarbij de nieuwbouw niet opschuift richting de bestaande woningen in de Roggebotstraat’.

De motie ontving steun van alle aanwezige raadsleden. Het college zal nu samen met Intermaris en de buurtbewoners nogmaals kritisch gaan kijken naar het voorlopig ontwerp. Daarbij onderzoekt het college in hoeverre alternatieve plannen mogelijk zijn.

Vervolg

GBP is blij met dit resultaat en blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Wij vertrouwen erop dat het college de buurtbewoners nu in staat stelt om serieus mee te denken. Aan het eind van het proces ligt er wat ons betreft een mooi plan voor zowel woningzoekenden als buurtbewoners.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *