GBP kiest voor investeringen in woningbouw en veiligheid – Voorjaarsnota 2024

GBP kiest voor investeringen in woningbouw en veiligheid – Voorjaarsnota 2024

Op donderdag 20 juni vergaderde de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2024. Een belangrijk moment, gezien de Voorjaarsnota in grote lijnen de kaders voor de begroting van de gemeente meegeeft. Politieke partijen geven aan waaraan de gemeente volgens hun aandacht en geld zou moeten besteden. Als het aan GBP ligt, zijn dat in ieder geval: betaalbare woningbouw, veiligheid en het beter betrekken van inwoners bij besluiten die de gemeente neemt. Hieronder kunt u de inbreng van GBP, uitgesproken door fractievoorzitter Jordi Albers, terugkijken of teruglezen.

Inbreng fractievoorzitter Jordi Albers (GBP) bij de Voorjaarsnota 2024 (video)

Inbreng fractievoorzitter Jordi Albers (GBP) bij de Voorjaarsnota 2024 (tekst)

Voorzitter, dank u wel.

Kunt u zich die kenmerkende Nederlandse zomerdagen nog herinneren? Ja, ooit hadden we die. Die dagen, waarop een benauwende, drukkende hitte aan het eind van de dag plots wordt verdreven door een onweersbui. Een onweersbui die je eigenlijk al van verre voelt aankomen, maar die zich tot kort voor zijn komst nog niet laat zien en geen gevaar vormt. En toch, in een mum van tijd, is het dan ineens zover. Het aangename, verkoelende windje zwelt aan tot een onaangename storm en voor je het weet maken de zonnestralen plaats voor bliksemstralen. 

Voorzitter, hoewel we lange tijd de hoop koesterde dat de onweersbui ons niet zou aandoen, dat die financiële storm niet door het gemeentehuis zou waaien, laat de radar nu toch echt zien dat er zwaar weer op komst is. En waar sommige mensen ervoor kiezen om nu nog een aantal baantjes te gaan trekken in het buitenzwembad, of om nog even een handdoekje neer te leggen op een toekomstig stadsstrand, kiest GBP ervoor om de beschutting op te zoeken. In deze financiële storm lijkt het ons niet verstandig om onnodige risico’s te nemen.

Voorzitter, in het afgelopen jaar is GBP dan ook niet akkoord gegaan met miljoenenuitgaven voor o.a. het buitenzwembad, de milieustraat, P3 en omgekeerd afvalinzamelen. Ook in deze Voorjaarsnota worden er weer honderdduizenden euro’s structureel uitgetrokken voor zaken die wat ons betreft wel even kunnen wachten totdat het zware weer is gepasseerd: een stadsecoloog, het doortrekken van fietspaden naar Hoorn, het Beemster stolpenbeleid….

Woningbouw prioriteit nummer één

Voorzitter, het moge duidelijk zijn. Wij willen terughoudendheid betrachten. Dat betekent niet dat wij geen geld willen uitgeven. Het betekent dat wij vinden dat we onze pijlen moeten richten op dossiers die simpelweg niet kunnen wachten. Een voorbeeld hiervan, tevens onze grootste prioriteit, is het bouwen van meer betaalbare woningen voor onze inwoners. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn ondanks alle inspanningen te lang. Daar lijkt iedereen het in deze raad over eens te zijn. De gemeente neemt daarom in toenemende mate de regie op het gebied van woningbouw, zoals te zien in gebiedsontwikkelingen als het Waterlandkwartier, de Koog en de Oostflank, en dat is nodig, voorzitter. Om moverende redenen zijn marktpartijen huiverig om te investeren in woningbouwprojecten. En het is juist in situaties als deze dat de gemeente het verschil kan en wat ons betreft moet maken. Het transformeren van deze gebieden schept naast woongelegenheid bijvoorbeeld ook werkgelegenheid en het zijn deze maatschappelijke baten die de kosten en risico’s wat ons betreft rechtvaardigen. Wij moedigen het college dan ook aan om vaart te maken met de gebiedsontwikkelingen en waar nodig financieel bij te springen om de bouw van betaalbare woningen te garanderen.

Aanpakken en voorkomen van (jeugd)criminaliteit

Voorzitter, ervoor zorgen dat Purmerend een veilige gemeente is die zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van jeugdcriminaliteit, en waar inwoners zich veilig voelen, neemt GBP eveneens zeer hoog op. De afgelopen jaren hebben er te veel geweldsuitbarstingen plaatsgevonden. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota vorig jaar gaf mijn collega Schaaij al aan dat investeringen in veiligheid en de jeugd noodzakelijk waren. Die bleven toen uit. Inmiddels is de noodzaak helaas duidelijk, en het is goed dat er extra middelen worden vrijgemaakt om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. We vragen ons wel af of het opstellen van visie- en beleidsdocumenten nu de juiste besteding is van de extra vrijgemaakte middelen. Wat ons betreft ligt de focus echt op de uitvoering: jeugdwerk, coördinatie, handhaving.

Betrekken van de Purmerendse samenleving

Voorzitter, de effecten op de Purmerendse samenleving van de keuzes die in de begroting moeten worden gemaakt zullen onmiskenbaar zijn. En voorzitter, het is om deze reden dat er wat GBP betreft iets mist in de Voorjaarsnota: een investering in onze lokale democratie. Juist op dit moment, het moment er scherpe keuzes moeten worden gemaakt, vinden wij dat die keuzes zouden moeten worden gemaakt in samenspraak met en door de Purmerendse bevolking. We moeten ons blijven realiseren dat deze raad slechts 33% van de stemgerechtigde Purmerenders vertegenwoordigt. Laten we de komende tijd dan ook gebruiken om inwoners en organisaties zoveel mogelijk te betrekken bij de te maken keuzes.

Laten we er samen voor zorgen dat de komende financiële storm onze gemeenschap zo min mogelijk schade berokkent.

Dank u wel.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *