Vacatures

       
   

Home - Vacatures

Welkom bij Gemeentebelangen Purmerend!
Bekijk hier onze vacatures

Gemeentebelangen is een nieuwe loakle partij. In de gemeenteraad zijn we vertegenwoordigd met twee zetels. Daarmee kunnen we een factor zijn in onze stad.

Gemeentebelangen staat voor het democratiseren van het lokale bestuur. Dit willen we bereiken door inwoners meer invloed te geven, ook buiten verkiezingstijd om.

Voor onze groeiende beweging zijn we dan ook contact op zoek naar echte lokale democraten. Naar Purmerenders die hun kennis en kunde willen inzetten voor Purmerend. En dus om Purmerenders een grotere stem te geven in hun eigen stad.

Wat houdt vrijwilligerswerk bij Gemeentebelangen in?

1. Een echte bijdrage leveren aan Purmerend

We zetten ons dagelijks in voor onze stad. Daarom zijn onze vrijwilligers actief voor Gemeentebelangen: om onze stad een stukje mooier te maken. Dat doen we voor álle Purmerenders.

2. Een enorme berg ervaring

Politiek is een wereldje waar je snel leert en ervaring opdoet op alle gebieden. Of het nu bedenken van ideeën, communiceren met inwoners of het schrijven van deze tekst is. Dat alles komt samen bij Gemeentebelangen.

3. Een gezeliige en flexibele omgeving

We zijn serieus bezig met de belangen van onze inwoners. Maar onze vereniging kent ook voldoende flexibiliteit om je eigen weg te gaan. En natuurlijk gezelligheid!

Januari 2020

We zijn op zoek naar een:

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid werk je in het hart van onze lokale beweging. Samen vorm je het bestuur, bestaande uit o.a. een voorzitter en secretaris. Met hen werk je aan de interne organisatie van onze beweging. Ook zet je samen acties op voor en met Purmerenders.

Tijdsbesteding

Ca. 4 uur per week

Taken

De taken van algemeen bestuursleden zijn in overleg met het bestuur.
* Aanwezig bij bestuursoverleggen
* Vertegenwoordigen GBP

Kwaliteiten

* Werken in teamverband
* Organisatievaardigheden

Interesse in deze functie?

Stuur dan een e-mail met een reactie naar info@gbpurmerend.nl!

Bekijk hier de hele vacature

Januari 2020

Wij zijn op zoek naar een:

Fractieadviseur

Als fractieadviseur werk je in het hart van de Purmerendse politiek. Samen met twee raadsleden en een fractieadviseur vorm je de fractie. En werk je aan voorstellen om onze stad te verbeteren Gezamenlijk vorm je de fractie van Gemeentebelangen Purmerend.

Tijdsbesteding

Ca. 4 uur per week

Taken

* Lezen van beleidsdocumenten
* Schrijven van voorstellen
* Analyseren van gevolgen van voorstellen op onze stad

Kwaliteiten

*Schrijfvaardigheid
* Kritische blik en analysevaardigheid
* Werken in teamverband

Interesse in deze functie?

Stuur dan een e-mail met een reactie naar info@gbpurmerend.nl!

Bekijk hier de hele vacature

December 2019

We zijn op zoek naar een:

Penningmeester

De penningmeester van het partijbestuur (PPb) is verantwoordelijk voor de financiële kant van de organisatie, daartoe gemachtigd door de reglementen van de organisatie.

Tijdsbesteding

Ca. 4 uur per week

Taken

* Innen en beheren inkomsten partij
* Opstellen financieel jaarverslag en begroting
* Werving fondsen

Kwaliteiten

* Achtergrond in financiën of bedrijfsadministratie
* Kennis van fondsen en subsidies
* Ervaring met beheren gelden

Interesse in deze functie?

Stuur dan een e-mail met een reactie naar info@gbpurmerend.nl!

Bekijk hier de hele vacature

December 2019

We zijn op zoek naar een:

Secretaris

De secretari van het partijbestuur (SPb) s is verantwoordelijk voor de continuiteit van de organisatie. De SPb is eindverantwoordelijk voor de verankering van het partijprogramma in projecten en namens het bestuur aanspreekpunt van alle partijleden op het gebied van praktische zaken en arbeidsomstandigheden.

Tijdsbesteding

Ca. 4 uur per week

Taken

* Voorbereiden en uitvoeren besluiten bestuur
* Schrijven jaarverslag en notulen
* Leiding interne organisatie

Kwaliteiten

* Praktische en uitvoeringsgerichte houding
* Managementkwaliteiten
* Organisatievaardigheden

Interesse in deze functie?

Stuur dan een e-mail met een reactie naar info@gbpurmerend.nl!

Bekijk hier de hele vacature

November 2019

We zijn op zoek naar een:

Event- en projectmanager

Als Event- en projectmanager (Ejm) ben je de operationele en inhoudelijke spil van onze projecten. De Ejm zet projecten vanuit het bestuur om in uitvoeringsplannen en concrete taken, en voert deze taken (i.s.m. met anderen binnen de partij) uit. De Ejm bouwt een netwerk van projectpartners (zoals medewerkers van andere lokale partijen) op, en faciliteert en onderhoudt dit netwerk.

Tijdsbesteding

Ca. 4 uur per week

Taken

* Opstellen projectplannen
* Bijhouden administratie projecten
* Onderhouden contacten

Kwaliteiten

* Opzetten van projecten en bewaken van processen
* Doener zijn
* Kennis van MS Office

Interesse in deze functie?

Stuur dan een e-mail met een reactie naar info@gbpurmerend.nl!

Bekijk hier de hele vacature

November 2019

We zijn op zoek naar een:

Journalist & redacteur

De journalist-redacteur (JR) is belast met het interviewen van relevante interne en externe nieuwsbronnen, en het schrijven van artikelen voor diverse (sociale) media. De JR is belast met de inhoud en productie van de interne en externe communicatieuitingen.

Tijdsbesteding

Ca. 4 uur per week.

Taken

* Opstellen vasn teksten
* Houden van interviews
* Adviseren communicatie

Kwaliteiten

* Goede uitdrukking in Nederlandse taal
* Effectief hanteren van doelgericht taalgebruik
* Ervaring sociale media is pré

Interesse in deze functie?

Stuur dan een e-mail met een reactie naar info@gbpurmerend.nl!

Bekijk hier de hele vacature