Gemeentebelangen presenteert radicaal vernieuwend verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen presenteert radicaal vernieuwend verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma voorblad

Gemeentebelangen Purmerend heeft zaterdag 16 oktober zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. De lokale beweging zet in op fors meer betaalbare woningen, het organiseren van referenda en het helpen van lagere en middeninkomens bij de energietransitie.

Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma ‘Voor meer menselijke maat’!

Fors meer betaalbare woningen

Gemeentebelangen komt met radicale voorstellen in het verkiezingsprogramma om de woningmarkt aan te pakken. Als enige politieke partij wil GBP bij elk woningbouwproject minstens 40% sociale huurwoningen. Dit betekent dat bij 10.000 nieuwe woningen, er minstens 4.000 woningen sociale huur moeten zijn. Op gemeentelijke grond kan dit percentage nog verder omhoog. Verder moeten Purmerenders zoveel mogelijk voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Gemeentebelangen wil voor koopwoningen afspraken met ontwikkelaars over lokale promotie – in plaats van nieuwe woningen bij Amsterdammers promoten. Verder komt er wat de beweging betreft een woonplicht voor alle koopwoningen (met uitzondering van een woning kopen voor je kind). Ook mogen er geen sociale huurwoningen meer worden verkocht en moet er vooral in buitengebieden worden gebouwd om betaalbaar te kunnen bouwen en bestaande buurten groen te houden.

GBP-lijsttrekker Jordi Albers: “We moeten radicaal anders denken over wonen om de crisis op te lossen, met een sterke overheid. Purmerend heeft een van de langste wachtlijsten voor een sociale huurwoning in heel Nederland. Dat is veroorzaakt door slechte politieke keuzes de afgelopen dertig jaar waarbij alles aan de markt is overgelaten. Gemeentebelangen wil dat de overheid weer ingrijpt in de woningmarkt. Door eisen te stellen aan projectontwikkelaars, door een woonplicht bij koopwoningen in te voeren en door als gemeente zélf geld te investeren in woningbouw. Kijk naar Wenen, waar de overheid en woningcorporaties een grote rol hebben. Daar is geen wooncrisis.”

Organiseren van referenda

Gemeentebelangen kijkt met andere ogen naar de lokale democratie, en ziet de noodzaak voor vernieuwing. Een belangrijk onderdeel in het verkiezingsprogramma van de beweging is het organiseren van referenda en op andere manieren inwoners beter betrekken bij besluiten die worden genomen. Verder wil de partij geen fusies met andere gemeenten meer. GBP was als enige partij ook tegen de fusie met de Beemster. Er moet één wethouder komen met alles rondom de Beemster in diens portefeuille en er komen jaarlijkse vragenlijsten om meningen van inwoners te peilen over actuele onderwerpen. Ook de Jongerenraad, waar Gemeentebelangen al enige tijd mee bezig is, moet er komen.

Lijsttrekker Albers vindt dat de lokale democratie op dit moment veel tekort komt. “De huidige lokale democratie is over zijn pensioenleeftijd heeft. Die gaat uit dat inwoners één keer per vier jaar mogen stemmen en daarna de politiek mogen volgen, totdat ze weer mogen stemmen. Onze visie is dat inwoners de politiek niet volgen, maar politiek de mensen volgt. Als politiek zoeken we de mensen op.”

Lage en middeninkomens helpen bij de energietransitie

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente moet volgens het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen grondig op de schop. Momenteel zijn er alleen subsidies voor de grotere vermogens in Purmerend, wat GBP onbegrijpelijk vindt. Er moet juist geld vrij worden gemaakt om lagere en middeninkomens te helpen, die vaak in de slechtst geïsoleerde huizen wonen. Verder wil de partij van lijsttrekker Albers investeren in zonnepanelen op (overheids)daken en groene parkeerplaatsen. Daarentegen is GBP geen voorstander van windmolens en zonnepanelenparken op Purmerendse grond.

Albers: “Grond gebruiken we voor het bouwen van woningen (met zonnepanelen er bovenop) en toevoegen van groen. En we investeren graag in de huizen die nu de meeste energie verbruiken door slechte isolatie. Alleen zo kan winst op gebied van duurzaamheid worden geboekt.”

Verdere voorstellen in verkiezingsprogramma Gemeentebelangen

Het verkiezingsprogramma staat bol van vernieuwende en inspirerende plannen voor Purmerend en Beemster. Zo zet de beweging in op een stadsbus die alle dorpen in Beemster, alle wijken in Purmerend en het centrum van de stad met elkaar verbinden. Verder moet de marktwerking in de thuiszorg moet weg, evenals de eigen bijdrage in de WMO.

Ook moet de monopolie van de Stadsverwarming worden vervangen door een coöperatie waar alle gebruikers lid van zijn. Tevens wordt de gehele Gedempte Where parkeervrij en worden in plaats daarvan extra ondergrondse parkeergarages gebouwd, zo staat in het verkiezingsprogramma van de beweging. Verder is een belangrijk voorstel het invoeren van garantiebanen. Dat zijn banen bij de gemeente met eerlijk loon voor mensen die geen werk hebben.

De plannen worden bekostigd door geen exorbitante uitgaven te doen, zoals de verplaatsing van de milieustraat (kosten: 19 miljoen euro). Ook doordat er de komende jaren vele extra inwoners en dus extra belasting bijkomt, is het mogelijk fors te investeren in onze mooie stad. “We zijn er niet om de komende vier jaar stil te zitten en alles zo te houden. Gemeentebelangen kiest voor verandering in onze gemeente. We kiezen voor méér menselijke maat“, sluit lijsttrekker Albers af.

Stem 24 november 2021 op lijst 14, Gemeentebelangen Purmerend!


Lees meer recente berichten:

  • Bijeenkomst GBP over de visie op de Oostflank
    Op 3 april gaat GBP graag in gesprek met inwoners en organisaties over de visie op de Oostflank. De bijeenkomst vindt plaats in de Purmerkerk vanaf 19:30 tot 21:30. Laat dit veld leegAbonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend. Naam * E-mailadres * Bedankt voor…
    Lees meer
  • Minder bussen en geen extra treinen tijdens werkzaamheden A7: regioraadsleden komen in actie
    Op 5 april start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden om de brug over de A7 te versterken. Weggebruikers wordt geadviseerd de auto zoveel mogelijk te laten staan en in plaats daarvan met het OV te reizen. Onlangs kondigde busvervoerder EBS echter aan de dienstregeling tijdens de werkzaamheden aan de A7 verder…
    Lees meer