Meer aandacht voor ‘werkenden zonder huis’

Meer aandacht voor ‘werkenden zonder huis’

Gemeentebelangen heeft een motie van de PVV die aandacht vraagt voor de situatie van economisch daklozen medeondertekend. Deze groep daklozen heeft vaak gewoon een baan en inkomen, maar kan door bijvoorbeeld oplopende schulden niet meer rondkomen waardoor ze dakloos worden. Deze groep wordt ook wel omschreven als ‘werkenden zonder huis’.

De VNG stelt dat de kennis over de omvang van de groep dak- en thuislozen zo beperkt is dat er lokaal
geen effectief beleid kan worden gemaakt; reden voor de PVV om een motie in te dienen. GBP diende deze motie dan ook graag mede in, evenals FvD. De motie verzocht het college “een onderzoek in te stellen naar het aantal ‘economisch daklozen’ in Purmerend en hoe deze groepadequaat geholpen kan worden”. In de gemeenten Den Bosch en Oss lopen inmiddels soortgelijke onderzoeken.

In reactie op de motie gaf portefeuillehouder Rotgans (AOV) aan dat hij deze onderzoeken graag wil afwachten alvorens Purmerend eenzelfde methode als Den Bosch en Oss gaat hanteren. De wethouder zal de gemeenteraad na deze onderzoeken informeren of de nieuwe methode van toegevoegde waarde is voor Purmerend. Om deze reden trokken de indienende partijen de motie dan ook in. De partijen wachten de terugkoppeling van de wethouder af; wordt vervolgd.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Één reactie

  1. ineke wolfswinkel schreef:

    En vergeet niet de “bankslapers”die bij verschillende adressen een nachtje op de bank doorbrengen en dus geen eigen thuis hebbe. Ook de jongeren die vanaf hun 18e jaar op straat staan wanneer zij vanuit de jeugdzorg komen. Schrijnend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *